політика конфіденційності

ПОНЯТТЯ

www.kidsmile.com.pl – Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава
Веб-сайт – інтернет-платформа, яка працює в домені www.kidsmile.com.pl;
Замовник – фізична особа з повною дієздатністю, а у випадках, передбачених загальноприйнятими положеннями, також фізична особа з обмеженою дієздатністю або юридична особа чи організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій надано правоздатність згідно із законом – яка має уклала або має намір укласти Угоду з Tesoro sp. z o. o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Warszawa або використовує або має намір використовувати принаймні одну Послугу чи Електронну послугу;
Продукт – рухомий об’єкт, доступний на Веб-сайті, який є предметом Угоди купівлі-продажу між Клієнтом і Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава
Сервіс – платний функціонал, доступний на Сайті, нематеріальний характер, який є предметом Угоди між Замовником і Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава.
Договір – угода про надання Послуги, укладена або укладена між Замовником і Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Warszawa через веб-сайт або інший тип договору, окремо визначений у Регламенті;
Електронна послуга – послуга, що надається в електронному вигляді компанією Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Warszawa для Клієнта через веб-сайт;

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Контролер персональних даних у розумінні Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі: Регламент) Tesoro sp. z o. o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава

МЕТА ТА ОБСЯГ ЗБОРУ ДАНИХ

Під час присутності користувача або Клієнта на Веб-сайті, зокрема під час використання Електронних послуг або придбання Продукту чи послуги, надані Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава

на веб-сайті або за допомогою електронних служб вас можуть попросити надати (поділитися) своїми особистими даними. Обсяг довіри вашій Tesoro sp. z o. o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Warszawa дані поділяються на обов’язкові та додаткові дані, щоразу вказуються у формі, адаптованій для введення цих даних, відповідно до потреб певного продукту, послуги чи електронної послуги, які користувач або клієнт має намір використовувати. Надання даних завжди є добровільним, але іноді необхідним для належного виконання замовлення або електронної послуги.

Обробка даних відбувається виключно для тих цілей, для яких вони були надані Tesoro sp. z o.o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава. Обробка даних для маркетингових цілей відбувається лише після отримання окремої згоди від користувача або Клієнта веб-сайту. Обробка даних з метою надсилання комерційної інформації відбувається лише після отримання окремої згоди від Користувача або Клієнта Сайту.

Метою Політики конфіденційності та безпеки є визначення діяльності, яку здійснює Tesoro sp. z o. o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Warszawa у сфері захисту персональних даних, що обробляються, включаючи дані, зібрані через Веб-сайт, такі як реєстрація, розміщення замовлень, запис даних на серверах та всі інші ідентичні дії, пов’язані з обробкою даних під час використання Веб-сайт. Усі види діяльності Tesoro sp. z o. o. вулиця Ludwika Rydygiera 15/61, 01-793 Варшава

підпадають під дію положень польського законодавства та загального положення про захист персональних даних (Положення). Політика конфіденційності та безпеки регулюється положеннями польського законодавства та Загального регламенту захисту даних (Регламент).

ЧАС ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Дані Клієнта Сайту оброблятимуться протягом терміну дії договору про надання електронних послуг та до 30 днів з моменту розірвання договору про надання електронних послуг, а у разі укладення Договору – протягом періоду. виконання цього договору та на строк до 10 років з моменту його виконання або виходу з Договору.

ДОБРОВІЛЬНИЙ ОБМІН ДАНИМИ

Кожен користувач або клієнт Сайту має право добровільно ввести дані для використання Електронних сервісів або оформлення замовлення. При використанні певних послуг, у тому числі під час процесу замовлення, введення даних, хоча й добровільне, може знадобитися для надання електронної послуги або завершення замовлення.

Дані, які необхідно (обов’язково) вводити при використанні Електронного сервісу або оформленні замовлення, завжди вказуються у формі, призначеній для введення цих даних.

ПРАВО НА ДОСТУП ДАНИХ

Будь-який користувач або Клієнт Сервісу